مقدمه:
در دنیای سیاست هر حرف یک پیامی در بردارد که آن پیام در باطن سخن پنهان شده است. اگرچه در ادبیات پیام ها هرچند طعنه و کنایه باشد در ظاهر کلام به خوبی نمایان است لکن در دنیای سیاست کمی مفاهیم پیچیده تر به نظر می رسد.
امروزه در سطر اخیار از ابوبکر البغدادی پیامی منتشر شده است با این مضمون: با همه جهان می جنگیم. [لینک]
اما باید از خود سوال کنیم چرا ابوبکر البغدادی امروزه چنین پیامی را مخابره می کند؟
همه دنیا بر این شهادت می دهند که آمریکا ....

منبع : خورشید عالم تاب |کد ابوبکر البغدادی
برچسب ها : البغدادی ,ابوبکر ,پیامی ,ابوبکر البغدادی ,دنیای سیاست